تبلیغات

تبلیغات

 ردیف  نوع کالا  قیمت  مدت
1   تبلیغات در صفحه بالای وبلاگ  سه هزار تومان  یک ماهه
 2  تبلیغات گوشه وبلاگ دوهزار تومان    یک ماهه
 3 تبلیغات و معرفی کالا به دیگر 500وبلاگ  پنج هزار تومان  یک ماهه

ساخت بنر و لوگو

 4  ساخت بنر ساده و ثابت سه هزار تومان  *****
 5  ساخت بنر متحرک  پنج  هزار تومان  *****
 6  ساخت لوگوی سه گوشه ساده  سه هزار تومان  *****
 7  ساخت لوگوی سه گوشه  متحرک  پنج هزار تومان  ******

            شما میتوانید درخواست  خود را به ترتیب ردیف به

 ایمیل khorjin1390@yahoo.com ارسال کنید تا نحوه واریز و ارسال لوگوی و راهنمایی بیشتر در ارتباط باشیم .... با تشکر الیاس مدیر سایت خورجین خنده